MAGNIFIK realiseert samen met SPINDOKTER geëngageerde campagnes, publicaties en projecten. 

MAGNIFIK heeft een uitgesproken voorliefde voor maatschappelijk relevante opdrachten die het doelpubliek motiveren, engageren en doen participeren. 

MAGNIFIK is pro-actief, speelt kort op de bal en werkt steeds binnen de vooropgestelde timing.

MAGNIFIK werkt met een uitgebreid netwerk van freelancers.